Ekosklad je namenjen fizičnim osebam z strani slovenskega okoljskega javnega sklada in ponuja nepovratne finančne spodbude ter ugodne kredite občanom za povečanje energijske učinkovitosti njihovih nepremičnin, to pomeni tudi izdelavo oziroma obnovo fasade.

Uveljavitev nepovratnih sredstev Eko sklada se pridobi z izpolnitvijo vloge pod pogojem, da ima stanovanjska zgradba gradbeno dovoljenje, izdano pred 1. januarjem 2003.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša 20 % priznanih stroškov naložbe za:
Enostanovanjske stavbe: do 200 kvadratnih metrov po 12 €/m2 toplotno izolacijske fasade (skupaj max. 2.400 €)
Dvostanovanjske stavbe: do 300 kvadratnih metrov po 12 €/m2 toplotno izolacijske fasade (skupaj max. 3.600 €)

Ti stroški vključujejo nabavo in vgradnjo celotnega fasadnega sistema, montažo in demontažo gradbenega odra, nabavo ter vgradnjo okenskih polic, demontažo in odvoz starih okenskih polic, vgradnjo hidroizolacije na predelu cokla ter odstranitev in izravnavo obstoječega ometa.

Pri podjetju Sapač d.o.o. vam uredimo:


Več informacij lahko najdete tukaj.